Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ครั้งแรก ปี 2564
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศประชุมสภาสมัยแรก ปี 2563
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2563
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรสมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยที่ 2 ปี 2562
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเปิดประชุมสภาสมัยแรก ปี 2562
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรสมัยที่ 3 ปี 2562
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรสมัยที่ 4 ปี 2562
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562
30 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2562
Responsive image