Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนดำเนินงานประจำปี
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่าย)
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (รายรับ)
11 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาท้องถิ่น
14 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนการดำเนินงานปี2564
29 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาปี่2563 (เพิ่มเติมปัจจุปัน)แผน5ปี
02 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2564)
02 มิ.ย. 2561 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)
02 มิ.ย. 2559 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนลดการใช้พลังงาน
Responsive image