Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ข่าวประกาศกองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศกองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
12 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลโพธิ์ไทร เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ 2565
02 พ.ย. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
20 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
09 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)
12 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ปี 64
12 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
19 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564)
08 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอย
24 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศกองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
Responsive image