Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศ เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ

09 ก.พ. 2565
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณสวนสาธารณหนองโปร่งเป้าหลังสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

18 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธวัช แสงแดง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ได้มอบหมายให้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ให้เข้าร่วมออกเยี่ยมครัวเรือนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน/ยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

12 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร วันที่ 12 มกราคม 2565 นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรและสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมผู้ใหญ่บ้านได้นำคณะสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย สำรวจพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ อาทิหนองโปร่งเป้า แก้มลิง และบริเวณที่จะทำการสร้างศาลหลักเมือง

12 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรประชาคม เรื่อง การสร้างอาคารควบคุมน้ำห้วยสุ

27 ธ.ค. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day

23 ธ.ค. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร นายกเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ได้ร่วมมอบสระที่บ้านห้วยสุ

19 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร พิธีลอยกระทง ขอขมาเจ้าแม่คงคา

17 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร โครงการประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 ( 9-12 พฤศจิกายน 2564)

12 พ.ย. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และทำบุญสังฆทาน ณ บริเวณอาคารบังคับน้ำแก้มลิงห้วยสุบ้านโนนทัน (วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
Responsive image