Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

02 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ1

01 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

28 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 28 พฤษภาคม 2563 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน และกิจกรรม ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หนองโป่งเป้า

28 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร

08 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด รับมอบ Face shield จากบริษัท ฟอร์ด พิจิตรเพชร อุบลราชธานี โดย คุณอนุสรณ์ ใจไวย์ เป็นตัวแทนบริษัทนำมามอบให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จำนวน 240 ชิ้น

03 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจ.อุบลฯ/ หัวหน้าส่วน จ.อุบลฯที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำ ลงดูสภาพจริง เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

30 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรได้วางมาตรการควบคุม ดูแล ตลาดสด ระบบตรวจคัดกรองและ ขอความร่วมมือประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ให้สวมใส่หน้า​กากอนามัย และกำหนดจุดทางเข้าออกตลาดสดเพียงทางเดียว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ได้จัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)

22 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร 22 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ร่วมกับภาคีเครือข่าย สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รพสตในเขตอำเภอโพธิ์ไทร อสม และครูศพด พร้อมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทุกคน ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจ กิจกรรมbig cleaning day พิชิตโรคโควิด19
Responsive image