Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ค. 2564
ถึง
14 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
05 ม.ค. 2560
ถึง
05 ม.ค. 2560
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร การกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงระบบประปา
10 พ.ย. 2559
ถึง
10 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร กำหนดราคากลางขุดลอกสระน้ำบริเวณทิศตะวันออกหนองโป่งเป้า หมู่ที่ 11
21 ก.ย. 2559
ถึง
21 ก.ย. 2559
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร กำหนดราคากลางจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ
22 ก.ย. 2558
ถึง
22 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีบุญเรือง เอประกอบการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยระดับอายุ 2-5 ปี
Responsive image