Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร บันทึกรายละเอียดคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ำ กรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09 พ.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศกองคลัง เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
06 มิ.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ขายทอดตลาดหอถังประปาพร้อมรื้อถอน จำนวน 4 หอถัง
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศ รายงานรับ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2565
30 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
Responsive image