Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่งเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทรฯ (ผ.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร (ผ.ถ.4/5)
22 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 1
22 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (ส.ถ.4/5) เขตเลือกตั้งที่ 2
19 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรและนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร
29 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ขอส่งประกาศรายการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
29 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง
29 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑)
29 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
27 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร รายงานสถานะการเงิน ประจำปี 2563 เรื่อง สรุปผลการปฏิงานของนักบริบาล ฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้อัตราชดเชยค่าบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
19 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
Responsive image