Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
งานสภาเทศบาล
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร สถิติการให้บริการประชาชน ปี 65
17 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2565
21 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
21 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
01 ต.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศปิดตลาดสด เป็นการชั่วคราว
02 ส.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)
20 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
14 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
14 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
12 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ไทร ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564
Responsive image