ตลาดกลางกุ้งคึกคักเชื่อ ศก.ฟื้นตัว
ตลาดกลางกุ้งฟื้นคืนชีวิต บรรยากาศคึกคัก คนเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อของ ทำให้เศรษฐกิจสมุทร
ปปร.24 จัดนิทรรศการศิลปะ ค้นหาศักยภ
บ้านเจริญกรุง ปปร.24 จัดนิทรรศการ "Abstract & Autistic" ในโครงการ Find Arts