Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่ง/ปรุะกาศเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
E-service
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้สู... (14 พ.ค. 2564)  
แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (14 พ.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ (12 พ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโป... (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร มาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 (12 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเท... (09 เม.ย. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าขยะมูลฝอย (08 มี.ค. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทรฯ (ผ.ถ.4/4) และประ... (22 ก.พ. 2564)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรและนายกเทศมนตรี... (19 ก.พ. 2564)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (29 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ... (29 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดร... (29 ม.ค. 2564)
ขอส่งประกาศรายการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โ... (29 ม.ค. 2564)
รายงานสถานะการเงิน ประจำปี 2563 เรื่อง สรุปผลการปฏิงานของนักบริบาล ฯ เพื่อพิจารณ... (27 ม.ค. 2564)
แจ้งการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (19 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริก... (06 พ.ค. 2564)  

กิจกรรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ... (02 มิ.ย. 2563)  

ตู้ปันสุข เทศบาลตำบลโพธิ์... (01 มิ.ย. 2563)  

28 พฤษภาคม 2563 โครงการ ร... (28 พ.ค. 2563)

28 พฤษภาคม 2563 ประชุมพ่อ... (28 พ.ค. 2563)

ปลัดเทศบาล/รองปลัด/หัวหน้... (08 พ.ค. 2563)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ... (03 พ.ค. 2563)

เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรได้วางม... (30 มี.ค. 2563)

25 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบล... (25 มี.ค. 2563)

22 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบล... (22 มี.ค. 2563)

18 มีนาคม 2563 วันท้องถิ่... (18 มี.ค. 2563)

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี... (28 ก.พ. 2563)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563... (20 ก.พ. 2563)

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ... (07 ก.พ. 2563)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรีย... (23 ม.ค. 2563)

วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ (22 ม.ค. 2563)

วันอังคารที่ 7 มกราคม 256... (07 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
Responsive image