Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวประกาศกองคลัง
คำสั่งเทศบาล
โครงการเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ถาม-ตอบ Q&A
ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และ... (22 ก.พ. 2564)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรฯ (ส.ถ.4/4) และ... (22 ก.พ. 2564)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทรฯ (ผ.ถ.4/4) และประ... (22 ก.พ. 2564)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรและนายกเทศมนตรี... (19 ก.พ. 2564)
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (29 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ... (29 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดร... (29 ม.ค. 2564)
ขอส่งประกาศรายการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โ... (29 ม.ค. 2564)
รายงานสถานะการเงิน ประจำปี 2563 เรื่อง สรุปผลการปฏิงานของนักบริบาล ฯ เพื่อพิจารณ... (27 ม.ค. 2564)
แจ้งการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (19 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ... (19 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ... (19 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อ... (30 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสร... (28 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า... (01 ธ.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (13 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (05 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (02 มิ.ย. 2563)
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2558 (23 พ.ย. 2558)
มาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (08 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
กลุ่มทอผ้า (22 พ.ค. 2563)  
Responsive image


Responsive image
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Responsive image